I. Bevezető rendelkezések  

I.1. A Szolgáltató  

Név: Balmazpharm Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  Székhely: 4060 Balmazújváros, Bocskai utca 2-4. szám  

Cégjegyzékszám: 09-09-001430 

Adószám: 10715138-2-09  

Törvényes képviselő: Dr. Orcsik Róbert ügyvezető

Kapcsolattartó: Szántai Szilvia és Dr. Orcsik Róbert

Telefonszám: 06-30/257-7248 

E-mail: infopatikatt@balmazpharm.hu  

A Szolgáltató weboldalának címe: www.patikatt.hu  

Szolgáltató működteti a 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 3. szám alatt található Augusztin  Béla Gyógyszertárat (a továbbiakban: gyógyszertár), mely gyógyszertár üzemelteti a jelen Általános  Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya alá tartozó www.patikatt.hu domain név alatt  elérhető webshopot (a továbbiakban: webshop). Szolgáltató kijelenti, hogy a gyógyszertár rendelkezik  gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges működési engedéllyel, és érvényes  felelősségbiztosítással, valamint a webshop a gyógyszertár személyes gyógyszertár működtetési joggal  rendelkező gyógyszerészének felügyelete alatt működik.  

A gyógyszertár szerepel az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI) által  fenntartott http://www.ogyei.gov.hu/internetes_gyogyszer_kereskedelem/ weboldalon megtalálható  internetes gyógyszer-értékesítésre jogosult gyógyszertárak hivatalos listáján.  

 

II. Az ÁSZF célja, tartalma, hatálya, módosítása  

II.1. Főbb fogalom meghatározások:  

– Távollevők között kötött szerződés: olyan Fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti  termék, vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek  egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a  szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.  

– Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve  jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet.  

– Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében  eljáró természetes személy (a továbbiakban: vásárló)  

– Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: az adásvételi szerződéstől eltérő bármely olyan  szerződés, amelynek értelmében a vállalkozás a Fogyasztó részére szolgáltatást nyújt vagy 

 

szolgáltatás nyújtását vállalja, a Fogyasztó pedig megfizeti, vagy vállalja, hogy megfizeti a  szolgáltatás ellenértékét.  

II.2. Az ÁSZF célja, a szerződés létrejötte  

Jelen ÁSZF célja a www.patikatt.hu webshopja használatának, a webshopon keresztül történő  megrendelés, és vásárlás folyamatának szabályozása. Jelen ÁSZF minden olyan szolgáltatás  igénybevételére kiterjed, melyet a vásárló a Szolgáltatótól történő megrendeléssel kezdeményez. A  www.patikatt.hu webshop bármely szolgáltatásának igénybevétele esetén a szerződés a Szolgáltató,  és a vásárló között jön létre a megrendelés és fizetés véglegesítésével, és annak érdemi  visszaigazolásával. A szerződés létrejöttéhez a vásárló köteles elfogadni jelen ÁSZF rendelkezéseit,  mely elfogadó nyilatkozatát az erre szolgáló jelölőnégyzet kiválasztásával kell megtennie. Az ÁSZF a  Szolgáltató és a vásárló között létrejött szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Jelen ÁSZF  alkalmazásában vásárló az a természetes személy, aki a webshop valamely szolgáltatását igénybe veszi.  A vásárló a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a webshop  szolgáltatásainak igénybevétele tekintetében cselekvőképessége fennáll.  

II.3. Az ÁSZF tartalma  

Jelen ÁSZF a Szolgáltató által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló  jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. A szerződés  nyelve a magyar. A szerződés papír alapon nem kerül rögzítésre és iktatásra, a szerződés tartalma  azonban a Vásárlónak küldött elektronikus visszaigazoló levelekből rekonstruálható. A gyógyszertár a  beérkezett megrendelésekről a 41/2007. EüM rendelet 19. § (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal  módosíthatatlan nyilvántartást vezet, a megrendeléstől számított legalább 5 évig. Az Általános  Szerződési Feltételek érvényesek a Szolgáltatótól történő megrendelés (vásárlás) esetén. Ezen  feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal  összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti  általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a Fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek  megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak.  

Fentieken túlmenően a webshopon keresztül megkötött elektronikus szerződésre, valamint a webshop  működésére vonatkozóan az alábbi jogszabályok alkalmazandóak;  

– 2013. évi v. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)  

– 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről  

– 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  jótállásról  

– 19/2014. (IV. 29.) NGM Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében  eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól  – 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz  ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól (Gyftv.)  

– 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról   

– 2/2008 (I.8.) EÜM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint készleten tartandó  termékekről  

– 7/2004 (XI.23.) EÜM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának,  kölcsönzésének szakmai követelményeiről  

– 41/2007 (IX.19.) EÜM rendelet a közforgalmú fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti  gyógyszertárak működési, szolgálati, és nyilvántartási rendjéről  

– 44/2004 (IV.28.) ESzCsM Rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről  és kiadásáról  

– az Európai Bizottság 699/2014/EU végrehajtási rendelete a gyógyszereket lakossági  távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a  közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai  követelményekről.  

II.4. Az ÁSZF hatálya, és módosítása  

Jelen ÁSZF 2022. április 05. napján lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezései a hatálybalépés napjától  valamennyi vásárlóra, és megrendelésre hatályosak.  

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen ÁSZF rendelkezéseinek módosítására. Jelen ÁSZF bármely  módosítása a közzététel napján lép hatályba. Módosítás esetén a megrendelés elküldésének  időpontjában érvényben és hatályban lévő ÁSZF kerül alkalmazásra.  

II.5. Tájékoztatás a www.patikatt.hu webshopon keresztül rendelhető termékekről  

A webshopban a vényköteles gyógyszerek kivételével a gyógyszertárban forgalmazható, valamint készleten tartandó termékekről szóló 2/2008 (I.8.) EÜM Rendelet rendelkezéseinek megfelelő termékek rendelhetőek meg (például: gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények, étrendkiegészítők, vitaminok, nem vényköteles gyógyászati segédeszközöket, állatgyógyászati termékek, kozmetikumok, és vény nélkül kiadható közfinanszírozásban nem részesülő gyógyszerek).

A Szolgáltató üzemelteti a Balmazpharm drogériát, így a gyógyszertárban forgalmazható termékeken túl a webshopban a drogéria termékkínálatából egyes reformélelmiszerek, kozmetikumok, illatszerek és ruházati termékek (pl.: lábbelik) is elérhetőek.

 

III. A regisztráció, megrendelés és a vásárlás folyamata  

III.1. Saját fiók létrehozása  

A www.patikatt.hu weboldalon történő regisztrációval lehetőség van saját fiók létrehozására, de a  regisztráció elvégzése, és saját fiók létrehozása nem feltétele a vásárlásnak. A saját fiókjának  használatával a vásárlónak lehetősége van korábbi rendeléseit megtekinteni, a www.patikatt.hu weboldalon megjelenő cikkeket, tudásanyagokat letölteni. A fiókban több számlázási, és szállítási cím,  valamint kedvenc termékek is elmenthetőek, mely lehetőség a további megrendeléseket és  vásárlásokat egyszerűbbé, átláthatóbbá teheti. A regisztrációhoz az alábbi személyes adatok  megadására van szükség;  

– vezetéknév  

– keresztnév  

– megjelenítendő név  

– e-mail cím  

– jelszó 

 

III.2. A megrendelés folyamata  

A webshopon keresztül megrendelhető termékeket egyrészt a weboldal fejlécében található kereső  segítségével közvetlen kereséssel, másrészt a weboldal felső részén található termékkategóriák  segítségével lehet megkeresni.  

A kereső segítségével tünet, hatóanyag, vagy a termék nevének beírásával célszerű a keresett terméket  megkeresni, a termékkategóriák valamelyikére kattintva, pedig az adott kategóriába tartozó termékek  listázhatóak. A termékkategóriák listázása esetén az adott kategóriára vonatkozó kiegészítő  információk – mint „gyógyszer”, „szoptatás alatt adható”, „terhességben adható” – alapján részletes  keresés is indítható. Ezen túlmenően a főoldalon kiemelve találhatóak a „Népszerű kategóriák” és a  „Legnépszerűbb termékek”, „Termékajánlat”, valamint a prémium minőségű „Top termékek”.  

Valamennyi termék mellett rövid, tájékoztató jellegű leírás található, azonban a felelősségteljes  alkalmazáshoz a használati útmutató áttanulmányozása feltétlenül szükséges. Az egyes termékek  mellett megtalálható a bruttó vételár is, mely a szállítás díján kívül minden költséget tartalmaz.  

A rendelés folyamatát a kiválasztott termék mellet található „KOSÁRBA TESZEM” ikonra kattintva lehet  elindítani, és itt lehet kiválasztani a rendelni kívánt mennyiséget is. Az oldal jobb felső sarkában  található kosár ikonra kattintva megtekinthető a kosár tartalma, mely felületen a „VÁSÁRLÁS  FOLYTATÁSA” lehetőséget választva további termékek helyezhetőek a kosárba, míg a „TOVÁBB A  PÉNZTÁRHOZ” gomb választásával a fizetési folyamat indítható el. A fizetés teljesítésére szolgáló  felületen a vásárlónak meg kell adnia néhány személyes adatát a megrendelés teljesítéséhez, és a  számla kiállításához. Ezek a következőek;  

– e-mail cím  

– vezetéknév, keresztnév  

– cégnév (nem kötelező)  

– pontos cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, megye)  

– telefonszám  

Amennyiben a számlázási címtől eltérő címre kéri a vásárló kiszállítani a megrendelt terméket, ebben  az esetben az átvevő nevét, és pontos címét eszerint kell külön megadni a számlázási cím adatait  követően.  

Az adatok megadását követően a képernyő bal oldalán található keretezett felületen lehet kiválasztani  a kiszállítás módját (lásd: IV. fejezet) valamint a fizetés módját (lásd: V. fejezet). A megrendelés  elküldése előtt jelen ÁSZF elfogadására vonatkozóan nyilatkozni kell az „Elolvastam, és elfogadom az  Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat” nyilatkozat előtti jelölőnégyzet bejelölésével (lásd: II.2.  pont).  

Megjegyzés: amennyiben a vásárló gyógyszert is tartalmazó rendelést adott le, ebben az esetben a  kiszállítás módjára vonatkozóan kizárólag a „Személyes átvétel”, és a „Gyógyszerszállítás” lehetőségeit  lehet választani (lásd: IV.1. pont).  

A „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva egy összesítő jelenik meg, amelyben a rendelés  részletei, és a megadott számlázási cím található. Amennyiben a megrendelés elküldése előtt a vásárló  nem választott fizetési módot a rendszer automatikusan az utánvét (átvételkor történő fizetés)  lehetőségét állítja be.  

A megrendelés beérkezését követően a Szolgáltató megkezdi a rendelés feldolgozását, és  e-mailben a 41/2007 (IX.19.) EÜM Rendelet 19. § (1) bekezdése által előírt érdemi visszajelzést küld  a vásárló részére, amely tartalmazza;  

– a megrendelés sorszámát, időpontját,  

– a megrendelt készítmény  

– nevét,  

– mennyiségét, valamint  

– a rendelést elektronikusan visszaigazoló gyógyszertári dolgozó nevét, azonosító kódját.  

Amennyiben valamely megrendelt termékből készlethiány van, vagy átmenetileg nem áll a webshop  rendelkezésére, ebben az esetben erről a tényről, és a termék érkezésének várható idejéről is  tájékoztatást küld a Szolgáltató. Szintén értesítést kap a vásárló a küldemény futárcégnek történő  átadásának időpontjáról.  

A megrendelt termékekről kiállított számla minden esetben a megrendelt csomagban található.  

Szolgáltató időszakos jelleggel egyes termékekre, vagy termékcsoportra vonatkozóan különböző  akciókat, kedvezményeket hirdethet, melyek igénybevételének feltételeiről a www.patikatt.hu oldalon  tesz közzé tájékoztatót.  

III.3. Fizetési módok 

A webshopban az alábbi fizetési módozatok közül lehet választani.  

– bankkártyás fizetés  

– banki átutalás  

– utánvét (készpénzzel, vagy bankkártyával)  

III.3.1. Bankkártyás fizetés 

A bankkártyás fizetés az OTP Simple Pay fizetési rendszeren keresztül történik.  

Név: OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 135-139.

Weboldal: www.simplepay.hu  

ÁSZF: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ 

GDPR: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/  

Bankkártyás fizetés esetén a fizetési szolgáltató részére meg kell adni a bankkártyán szereplő adatokat  (bankkártya száma, bankkártyán szereplő név, lejárati idő, érvényesítő kód). A bankkártyán szereplő  adatok védelméről, és egyéb bankkártyás fizetéssel kapcsolatos feltételekről a fizetési szolgáltató  Adatkezelési tájékoztatójában, és Általános Szerződési Feltételeiben tájékozódhat a vásárló a fenti  elérhetőségeken.  

A vásárló tudomásul veszi, hogy a Balmazpharm Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4060 Balmazújváros, Bocskai u. 2-4.) adatkezelő által a www.patikatt.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail, telefonszám, számlázási cím, szállítási név, szállítási cím, szállítási telefon. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

III.3.2. Utánvét 

Utánvét esetében személyes átvétel választásánál készpénzben, vagy bankkártyával kell megrendelés ellenértékét Szolgáltatónál megfizetni a webshopot üzemeltető Augusztin Béla Gyógyszertárban a 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 3. szám, vagy Őrangyal Gyógyszertár, 4060 Balmazújváros, Bocskai u. 2-4., illetve Fiókgyógyszertár, 4064 Nagyhegyes, Kossuth u. 28. alatt.

Kiszállítás esetén a futárnál készpénzben, vagy bankkártyával történhet a fizetés, csomagautomatában történő átvétel esetén kizárólag bankkártyás fizetés lehetséges.  
Az utánvét díja: 490 Ft.

IV. Tájékoztatás a rendelhető termékek kiszállításáról  

IV.1. Jogszabályi háttér, és a szállítást végző társaságok  

A 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) módosítása alapján 2022. január 01. napjától a nem vényköteles  gyógyszerek online rendelés alapján történő, csomagküldéssel történő kiszállítására nincs lehetőség (a  jogszabályi rendelkezések alapján vényköteles gyógyszereket a www.patikatt.hu webshopja nem  értékesít, és semmilyen módon nem szállít házhoz). A gyógyszereken kívül minden más  gyógyszertárban forgalmazható terméket (gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményeket,  étrendkiegészítőket, vitaminokat, nem vényköteles gyógyászati segédeszközöket, állatgyógyászati  termékeket, kozmetikumokat) továbbra is lehet csomagküldés útján kézbesíteni, míg a nem  vényköteles gyógyszerek esetében a házhozszállítást kizárólag a közvetlen lakossági gyógyszerellátásra  jogosult vállalkozás (gyógyszertár) arra jogosult szakdolgozója végezheti. A nem vényköteles  gyógyászati segédeszközök listáját a 7/2004 (XI.23.) EÜM rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  

A fenti követelmény teljesítése érdekében a webshopon keresztül történt – gyógyszert is tartalmazó – megrendelések esetében a házhozszállítást az alábbi társaság végzi.  

Név: Pharmapost Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely: 4060 Balmazújváros, Bocskai utca 2-4. szám A. épület fszt. 3.  

Cégjegyzékszám: 09-09-033613  

Adószám: 27716849-1-09  

Törvényes képviselő: Szántai Szilvia ügyvezető

Kapcsolattartó: Szántai Szilvia

Telefonszám: 06-30/257-7248 

E-mail: orcsikrob@gmail.com 

 

A Pharmapost Kft. szerződéses jogviszonyban áll a webshopot üzemeltető Augusztin Béla  gyógyszertár gyógyszerellátásra, és gyógyszer házhozszállításra jogosult szakdolgozójával.  

Gyógyszert nem tartalmazó megrendelés esetében a kiszállítást az alábbi társaságok végzik.  

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Korlátolt Felelősségű  

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.  

Cégjegyzékszám: 13-09-111755  

Adószám: 12369410-2-44  

E-mail: info@gls-hungary-.com  

Név: FoxPost Zártkörűen működő Részvénytársaság  

Székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.  

Cégjegyzékszám: 10-10-020309  

Adószám: 25034644-2-10  

E-mail: info@foxpost.hu  

Név: Magyar Posta Zrt.

Székhely: 1138 Budapest,  Dunavirág utca 2-6.

Cégjegyzékszám: 01-10-042463

IV.2. Szállítási díjak, és egyéb szállítási feltételek 

Email: dpd@dpd.hu

Név: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Székhely: 1239 Budapest, Európa út 12 L1

Adószám: 13947109-2-43

Email: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Amennyiben a megrendelt termékcsomag gyógyszert nem tartalmaz, ebben az esetben a kiszállítást a  GLS General Logistics Systems Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, a Magyar Posta Zrt., Express One hungary Kft, és a FoxPost Zrt. végzi az alábbi  díjszabás szerint;  

Magyar Posta Zrt.

14.999, -Ft értékű vagy azt el nem érő rendelés esetén a szállítás díja: 1.490, -Ft. 

15.000, -Ft értékű vagy a fölötti értékű csomag esetén ingyenes.  

Az 3kg összsúly feletti rendeléseknél minden megkezdett extra 5kg plusz 490Ft költséggel jár.

Magyar Posta Zrt. Csomagautomata

A Magyar Posta Zrt. általi csomagautomatába történő kiszállítás, és átvétel esetén a díj minden esetben 790,  -Ft.

Az 3kg összsúly feletti rendeléseknél minden megkezdett extra 5kg plusz 490Ft költséggel jár.

GLS Hungary Kft.

14.999, -Ft értékű vagy azt el nem érő rendelés esetén a szállítás díja: 1.990, -Ft. 

15.000, -Ft értékű vagy a fölötti értékű csomag esetén a szállítás 1.490Ft.  

Az 3kg összsúly feletti rendeléseknél minden megkezdett extra 5kg plusz 490Ft költséggel jár.

 

A FoxPost Zrt. általi csomagautomatába történő kiszállítás, és átvétel esetén a díj minden esetben 990,  -Ft. (csomagautomatában történő utánvétes átvétel esetén a fizetés csak bankkártyával lehetséges).  A 3kg összsúly feletti rendeléseknél minden megkezdett extra 5kg plusz 490Ft költséggel jár.

A GLS Kft. általi csomagküldés, vagy a Pharmapost Kft. által történő házhozszállítás esetén a szállítást  végző cég e-mailben, vagy sms üzenetben értesítést küld a vásárlónak a szállítás várható idejéről. A  csomagok kiszállítása általában a megrendeléstől számított 3-5 napon belül megtörténik. Amennyiben a vásárló a csomagot nem veszi át, és az  ismételt kézbesítés is sikertelen, a csomag visszakerül a gyógyszertárhoz. Ebben az esetben a szállítási  díjat – amely megegyezik a kiszállítás díjával – a vásárlónak kell megfizetni. Az átvétel elmaradása  esetén a szállítást végző társaság akkor is díjat számíthat fel, ha a szállítás ingyenes volt. A FoxPost Zrt.  csomagautomatáiban történő átvétel esetén a vásárló e-mailben és/vagy sms üzenetben értesítést kap  amikor a csomag megérkezik a csomagautomatába, amely azt 3 napig őrzi.  

Lehetőség van a megrendelt termékek díjmentes személyes átvételére is a webshopot üzemeltető  Augusztin Béla gyógyszertárban a 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 3. szám alatt.

 

A termékek kiszállításának díjairól, azok változásairól és egyéb feltételeiről a GLS Kft. esetében a  https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek weboldalon, a Foxpost Zrt. esetében pedig a  https://foxpost.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek weboldalon tájékozódhat.  

Amennyiben a megrendelt termékcsomag gyógyszert (is) tartalmaz, ebben az esetben a Pharmapost  Kft. végzi a házhozszállítást, amely csak a 9.999, -Ft értéket meghaladó megrendeléseket szállítja ki  kizárólag Debrecen, Józsa, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Nagyhegyes, Budapest, Miskolc, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek, Érd, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Dunakeszi, Fót, Gyál, Vecsés, Szirmabesenyő, Sajóbábony, Sajószentpéter, Alsózsolca, Felsőzsolca, Mályi, Nyékladháza, Gesztely, Hernádnémeti, Arnót, Mezőkövesd, Eger, Andornaktálya, Tiszaújváros, Onga, Hernádkak, Péteri, Vecsés, Maglód, Üllő, Pécel, Gyömrő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Ecser, Kerepes, Gödöllő, Monor  közigazgatási határain belül 2.000, -Ft összegű szállítási díj ellenében. Amennyiben a rendelés értéke eléri, vagy meghaladja a 14.999 Ft-ot, a szállítás ingyenes, Debrecen, Józsa, Hajdúszoboszló, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Nagyhegyes területén. Amennyiben a rendelés értéke eléri, vagy meghaladja a 19.999 Ft-ot, a szállítás ingyenes, Budapest, Miskolc, Dunaharaszti, Szigetszentmiklós, Szigethalom, Halásztelek, Érd, Diósd, Törökbálint, Budaörs, Dunakeszi, Fót, Gyál, Vecsés, Szirmabesenyő, Sajóbábony, Sajószentpéter, Alsózsolca, Felsőzsolca, Mályi, Nyékladháza, Gesztely, Hernádnémeti, Arnót, Mezőkövesd, Eger, Andornaktálya, Tiszaújváros, Onga, Hernádkak, Péteri, Vecsés, Maglód, Üllő, Pécel, Gyömrő, Kistarcsa, Nagytarcsa, Mogyoród, Ecser, Kerepes, Gödöllő, Monor területén. 

Gyógyszert 14 éven aluli személynek nem lehet kiadni, ezért amennyiben az átvevő életkorával  kapcsolatban kétség merül fel, gyógyszert csak életkorának kétséget kizáró igazolása után vehet át. 

 

V. Felelősség  

A webshopon keresztül értékesített termékek eredete igazolt, a forgalmazott gyógyszerek hatósági  engedéllyel rendelkező nagykereskedőktől származnak, és csak a felhasználhatósági időtartamon belül adhatóak ki, úgy, hogy a kiadás napjától számítva az előírt adagolás figyelembevételével a teljes kiadott  mennyiség felhasználhatósága biztosított legyen a lejárati időn belül.  

A vásárló vállalja, hogy minden megrendelt terméket a használati utasításának megfelelően alkalmaz,  és szükség esetén az alkalmazást illetően szakorvossal, vagy gyógyszerésszel konzultál. Az ennek  elmulasztásából eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.  

A termékekhez tartozó termékleírások, képek nagyobb része a gyártók kifejezett hozzájárulásával  került felhasználásra, illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető,  nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért, téves információért vagy elírásért a  webshop felelősséget nem vállal.  

A megrendelés során a vásárlónak lehetősége van adatai javítására, módosítására. Ha a megrendelés  elküldését követően szeretné a vásárló módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen  Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.  

A vásárló a megrendelés véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a vásárló hibás  adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.  

A megrendelés során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének  telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen  esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a vásárlóval.  

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen  nem tartják be jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, vagy más módon kárt  okoznak a Szolgáltatónak.  

A Szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök  esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai  meghibásodásokból eredő károkért.  

A webshop szolgáltatásainak igénybevétele feltételezi a vásárlók részéről az Internet lehetőségeinek  és korlátainak ismeretét és elfogadását. A vásárló tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és vásárlással  kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni  a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.  

Vásárló tudomásul veszi, ha a webshopon feltüntetett árak nyilvánvalóan adminisztrációs  hibának/hibás árfeltüntetésnek minősülnek.  

Hibás ár feltüntetésének észlelése esetén a vásárló ezen feltüntetés tényét és az árfeltüntetéssel  kapcsolatos kérdését az ügyfélszolgálaton jelezheti. A termék valós áron történő megvásárlásával  kapcsolatban a webshop tájékoztatja a vásárlót. A vásárló ezen valós ár ismeretében választása szerint  a megrendelés lemondásáról dönthet. Ezen lemondás esetében a webshop vásárlóval szemben  hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásától eltekint.  

 

VI. Személyes adatok  

A Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és  adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését,  figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség,  adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.  

A Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy vásárlói személyes  adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon  kezelje.  

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a www.patikatt.hu weboldalon  és a Szolgáltató által üzemeltetett 4060 Balmazújváros, Dózsa György utca 3. szám alatt található  Augusztin Béla Gyógyszertárban érhető el.  

 

VII. Elállási jog  

VII.1. Az elállási jog gyakorlása általában  

A 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet alapján a Fogyasztóként eljáró vásárló (lásd: II.1. pont) az  üzlethelyiségen kívül kötött, és távollévők között létrejött szerződéstől a terméknek Fogyasztó, vagy a  Fogyasztó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított  14 napon belül hátrányos jogkövetkezmények és indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó, mint vásárló  (Jelen fejezetben a továbbiakban: Fogyasztó) ezt a jogát a 45/2014 (II.26.) Kormányrendelet 2. számú  mellékletében található nyilatkozat-minta használatával, vagy egyéb erre vonatkozó egyértelmű  nyilatkozat útján gyakorolhatja. A Fogyasztó nyilatkozatát postai úton a 4060 Balmazújváros, Dózsa  György utca 3. címre, vagy elektronikus úton a infopatikatt@balmazpharm.hu címre küldheti el.  

VII.2. A www.patikatt.hu webshopon keresztül forgalmazott termékekre vonatkozó elállási jog  

A www.patikatt.hu webshopban forgalmazott termékek túlnyomó része olyan zárt csomagolású  termékeknek minősül, amely tekintetében 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) e) pontja alapján  – egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontást követően – a vásárló nem  gyakorolhatja elállási jogát, az nem küldhető vissza. Fentieknek megfelelően tápszert, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású terméket, étrendkiegészítőt vagy kozmetikumot csak bontatlan  csomagolásban van lehetőség visszavenni. Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz vásárlása  esetén a vásárló csak a termék kipróbálása előtt élhet az elállás jogával. A csomag esetleges  visszaküldése esetén a csomag kizárólag sértetlen, bontatlan állapotban, külső szállításra alkalmas  csomagolásban (pl. doboz) vehető vissza.  

VII.3. A Fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége  

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn  belül elküldi. A határidő 14 nap. 

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.  A Szolgáltató a Fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus  adathordozón visszaigazolni.  

VII.4. A Szolgáltató kötelezettségei a Fogyasztó elállása esetén A Szolgáltató visszatérítési  kötelezettsége  

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, a  Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti  a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel  összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a  rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód  választásával okozott többletköltségekre.  

VII.5. A Szolgáltató visszatérítési kötelezettségének módja  

A45/2014.(II.26.) Korm.rendelet 22.§-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén a Szolgáltató a  Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon  téríti vissza. A Fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Szolgáltató a visszatérítésre más fizetési  módot is alkalmazhat, de a Fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A  Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám, vagy postai cím  következtében történő késedelem miatt a Szolgáltatót felelősség nem terheli.  

VII.6. Többletköltségek  

Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot  választ, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a  feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.  

VII.7. Visszatartási jog  

A Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a Fogyasztó a  terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő  közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel feladott küldeményeket nem áll  módunkban elfogadni. 

VII.8. A Fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén A termék visszaszolgáltatása  

Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a  terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül  visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott  személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó a terméket a  határidő lejárta előtt elküldi.  

A Fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket a Szolgáltató címére kell  visszaküldeni. Kérjük, vegye figyelembe, hogy utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban  átvenni.  

VII.9. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért  

A Fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges  használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.  

VIII. Szavatosság és jótállás  

VIII.1. Szavatosság és jótállás általában  

A webshopot üzemeltető Augusztin Béla Gyógyszertár szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti  szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási  szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.  

VIII.2. Kellékszavatosság  

Kellékszavatosság: Vásárló a webshopot üzemeltető Augusztin Béla Gyógyszertár hibás teljesítése  esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Ptk. 6:159 §-ban foglalt szabályai szerint.  A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének feltétele a hiba  közlésén túl, hogy a Vásárló igazolja, hogy a terméket a jelen ÁSZF szerinti webshopon keresztül  vásárolta. A teljesítéstől számított 6 hónapon túl azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy az  Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Kellékszavatossági igénye alapján a Vásárló választása szerint a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet,  kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek – másik  kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne,  figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a  kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy b) az ellenszolgáltatás  arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással  kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének a jogszabály szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a  kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. A Vásárló a választott kellékszavatossági  jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a kötelezettnek megfizetni, kivéve,  ha az áttérésre a kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.  

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az infopatikatt@balmazpharm.hu  elérhetőségen közölni a webshoppal. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát  késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni a közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. A  jogosult kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított kettő év alatt évül el.  

VIII.3. Jótállás  

Jótállás a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet Mellékletében felsorolt 10 000 Ft-nál drágább tartós  fogyasztási cikkre vonatkozik, hibás teljesítés esetén.  

A jótállás időtartama:  

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,  b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,  c) 250 000 forint eladási ár felett három év.  

E határidők elmulasztása – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – jogvesztéssel jár.  (2) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe  helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.  (3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor  a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.  

(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás  napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt  rendeltetésszerűen nem használhatta.  

Jótállás alapján a vásárló kijavítást, vagy kicserélést igényelhet a kellékszavatosságra vonatkozó  szabályok szerint (lásd: VIII.2. pont).  

Amennyiben a hiba oka a teljesítés után keletkezett, úgy jótállási kötelezettség nem áll fenn.  Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági, és jótállási igény, és/vagy termékszavatossági és jótállási  igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.  

VIII.4. Termékszavatosság  

Termékszavatosság: A Vásárló által megrendelt termék hibája esetén Vásárló – választása szerint – vagy  a fent részletezett kellékszavatossági jogait vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.  A Vásárló az általa választott termékszavatosság alapján követelheti a termék hibájának kijavítását,  vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vásárló érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges –  a termék kicserlését is kérheti.  

A kötelezett mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem  üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta a termék forgalomba  hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy  a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.  

A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát az infopatikatt@balmazpharm.hu elérhetőségen közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem  nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A  termékszavatosság az adott termék forgalomba hozatalától számított két évig terheli a gyártót.   

IX. Szellemi tulajdon védelme  

A www.patikatt.hu mint weboldal, és az e weboldalon található tartalmak szerzői jogi műnek  minősülnek, és Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartoznak. Tilos a weboldalon  megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz  történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése  a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül. A weboldalról és azok adatbázisaiból bármilyen anyagot  átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.  

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a Domain-neveire.  Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói  azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás  használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható, vagy indexelhető.  

X. Panaszkezelés  

Amennyiben a Vásárló a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatással kapcsolatban nem elégedett, és  panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Balmazpharm Kft.,  4060 Balmazújváros, Bocskai utca 2-4.), vagy elektronikus levélben (infopatikatt@balmazpharm.hu)  teheti meg.  

A közforgalmú gyógyszertárak feletti hatósági felügyeletet az OGYÉI gyakorolja. A regionális  tisztifőgyógyszerészek elérhetősége a www.ogyei.gov.hu/tisztifogyogyszereszek_elerhetosege linken  található.  

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni,  és szükség szerint orvosolni. Ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali  kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról  haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt  szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni.  

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén  a Vásárlónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak  megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.  

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően  nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben  megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb  határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A  telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató  köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.  

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:  

a Vásárló neve, lakcíme,  

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, a Vásárló panaszának részletes leírása, az Vásárló által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb  bizonyítékok jegyzéke,  

a Szolgáltató nyilatkozata a Vásárló panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz  azonnali kivizsgálása lehetséges,  

a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás  felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vásárló aláírása,  

a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,  

telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén  a panasz egyedi azonosítószáma.  

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles  megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.  

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vásárlót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával  – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A  tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vásárló lakóhelye vagy  tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét,  valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói  jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.  

X.1. Békéltető Testületek  

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a vásárlókat, hogy amennyiben a vásárló nem ért egyet a Szolgáltató  válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:  

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vásárló lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető  Testülethez vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vásárló:  

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület  

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.  

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745  

Fax: 06-52-500-720  

E-mail: bekelteto@hbkik.hu  

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu  

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:  

Baranya Megyei Békéltető Testület  

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.  

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.  

Telefonszám: +36-72/507-154  

Mobil: +36-20/283-3422  

Fax: 06-72-507-152  

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu 

14  

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu  

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület  Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.  

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.  Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532  Mobil: (+36) 70 938 4765  

Fax: 06-76-501-538  

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu  Honlap: www.bacsbekeltetes.hu  

Békés Megyei Békéltető Testület  

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.  

Telefon: 06-66-324-976  

Fax: 06-66-324-976  

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu  

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317  

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület  Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.  

Telefonszám:06-46-501-091  

E-mail: bekeltetes@bokik.hu 

Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet  

Budapesti Békéltető Testület  

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.  Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.  Telefonszám: +36 (1) 488 21 31  

Fax: 06-1-488-2186  

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu 

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu  

Csongrád Megyei Békéltető Testület  

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.  

Telefonszám: 06-62-554-250/118  

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu  

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu  

Fejér Megyei Békéltető Testület  

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.  Telefonszám:06-22-510-310  

Fax: 06-22-510-312  

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu  

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu 

15  

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület  

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.  

Telefonszám: 06-96-520-217  

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu  

Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto  

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület  

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.  

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745  

Fax: 06-52-500-720  

E-mail: bekelteto@hbkik.hu  

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu  

Heves Megyei Békéltető Testület  

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6  Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.  

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék  

Mobil: (30) 967-4336  

E-mail: bekeltetes@hkik.hu  

Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet  

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület  Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba  Telefonszám: 06-20-373-2570  

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu  Honlap: www.jaszbekeltetes.hu  

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület  

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.  

Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012  

Fax: 06-34-316-259  

Email: bekeltetes@kemkik.hu  

Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet  

Nógrád Megyei Békéltető Testület  

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.  

Telefonszám: 06-32-520-860  

Fax: 06-32-520-862  

E-mail: nkik@nkik.hu  

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu  

Pest Megyei Békéltető Testület  

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.  Telefon/Fax: 06-1-792-7881  

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu  

Honlap: www.panaszrendezes.hu  

Somogy Megyei Békéltető Testület  

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.  

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000  

Fax: 06-82-501-046  

E-mail: skik@skik.hu  

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület  Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.  

Telefon: 06-42-420-180  

Fax: 06-42-420-180  

E-mail: bekelteto@szabkam.hu  

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu  

Tolna Megyei Békéltető Testület  

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet  Telefon: 06-74-411-661  

Mobil: 06-30-664-2130  

Fax: 06-74-411-456  

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu  Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet  

Vas Megyei Békéltető Testület  

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.  

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.  Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645  

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu  

Honlap: www.vasibekelteto.hu  

Veszprém Megyei Békéltető Testület  

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.  Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220  Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111  

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu  

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu  

Zala Megyei Békéltető Testület  

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.  

Telefonszám: 06-92-550-513  

Fax: 06-92-550-525  

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu  

Honlap: www.bekelteteszala.hu 

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a  Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék  a Vásárló és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban  egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói  jogok érvényesülését.  

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vásárló megkísérelje a vitát közvetlenül a  Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vásárlónak csak akkor merülhet fel  fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vásárló hátrányára dönt.  

A Békéltető Testület eljárása a Vásárló kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell  írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá  bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki  címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok  változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.  

A kérelemnek tartalmaznia kell:  

– a Vásárló nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,  

– a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,  

– az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,  – a Vásárló álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,  – a Vásárló nyilatkozatát arról, hogy az Vásárló a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a  vitás ügy rendezését,  

– a Vásárló nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem  kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési  meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,  

– a Testület döntésére irányuló indítványt,  

– a Vásárló aláírását.  

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára az  Vásárló bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz  elutasításáról, ennek hiányában az Vásárló rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt  egyeztetés megkísérléséről.  

Ha az Vásárló meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.  

Amennyiben az Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a  fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi  eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a  fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános  fogyasztóvédelmi hatóságként az illetékes kormányhivatal jár el.  

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

Az Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére  polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári  Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.  

XI. Felhasznált jogszabályok  

– 2013. évi v. törvény a polgári törvénykönyvről (Ptk.)  

– 1997. évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről  

– 151/2003. (IX. 22.) Korm. Rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező  jótállásról  

– 19/2014. (IV. 29.) NGM Rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében  eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól  – 2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászati segédeszköz  ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól (Gyftv.)  

– 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról  

– 2/2008 (I.8.) EÜM rendelet a gyógyszertárban forgalmazható, valamint készleten tartandó  termékekről  

– 7/2004 (XI.23.) EÜM rendelet a gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának,  kölcsönzésének szakmai követelményeiről  

– 41/2007 (IX.19.) EÜM rendelet a közforgalmú fiók- és kézigyógyszertárak, továbbá intézeti  gyógyszertárak működési, szolgálati, és nyilvántartási rendjéről  

– 44/2004 (IV.28.) ESzCsM Rendelet az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről  és kiadásáról  

– az Európai Bizottság 699/2014/EU végrehajtási rendelete a gyógyszereket lakossági  távértékesítésre kínáló személyek azonosítására szolgáló közös logó mintájáról, valamint a  közös logó hitelességének értékelését lehetővé tevő műszaki, elektronikai és kriptográfiai  követelményekről.